CityVille wiki
Advertisement

KLUSJESMAN

Samantha is een personage uit CityVille. Zij is in het begin bij het bouwen van je stad, de gids. Zij is verantwoordelijk voor het geven van je verschillende opdrachten die u helpen vooruitgang te maken in het spel. Ze heeft haar eigen stad die Samantha City noemt.

Samantha

Samantha © Zynga

Beginners gids[]

Hi, I'm Samantha!

This land's got potential!
Become Mayor, and build
the city of your dreams!

Hallo, ik ben Samantha!

Dit land's heeft potentieel!
Wordt burgemeester, en bouw
de stad van je dromen!

Grow your population! Click BUILD to make a new house

Laat je bevolking groeien!
Klik op BOUWEN om een nieuwe huis te maken

Houses increase population Click to select this house

Huizen te verhogen de bevolking
Klik om dit huis te kiezen

Houses must connect to roads! Click over here to build on
this spot.

Huizen moeten verbonden
worden aan de wegen!

Klik hier om te bouwen op deze plek.
Start building!
Click the construction site.
Begin te bouwen!
Klik op de bouwplaats.
Gain experience!
De work to get Experience
(XP), Coins and Goods.
Click to collect.
Ervaring op te doen!

Aan het werk om Ervaring
(XP), Munten en Goederen op te doen.
Klik om ze te verzamelen.

You're almost done!
Click again to move people
into their home.
Je bent bijna klaar!
Klik opnieuw om mensen te laten komen in je huis.
You'll be mayor in no time!
Look for Goals on the left.

Je zult burgemeester in een mum van tijd worden!
Kijk voor Doelen aan de linkerkant.


Grow your city faster with neighbors!
Neighbors can send free energy, gifs
and trains!
Groeien uw stad sneller met de buren!
Buren kunnen gratis energie, gifs en treinen sturen!


First neighborhood[]

HINT: Build Houses to increase Population HINT: bouw huizen om bevolking te verhogen


Om dit te doen moet je de populatie verhogen tot 50, en 2 asfalt wegen bouwen (Asphalt Roads).
Als deze opdracht volbracht is, krijg je 50 munt stukken.

Advertisement